Sensul dicționarului paraziților, Copii viermi, cauzele și tratamentul lor


Jump to navigation Jump to sensul dicționarului paraziților Lanțul trofic este un șir care enumeră relațiile de hrănire dintre organismele componente ale unui anumit ecosistem.

sensul dicționarului paraziților papilloma vescicale mortalita

Fiecare organism depinde, pentru a se hrăni, de membrul anterior al lanțului său trofic. Fiecare organism care intră în componența lanțului trofic formează o verigă trofică.

sensul dicționarului paraziților

Rolul lor este să transforme materia anorganică în materie organică. Ultima verigă o constituie mereu descompunătoriicare sunt micro-organismele, al căror rol este de a transforma materia organică în cea anorganică. A doua verigă o constituie animalele ierbivore, sau consumatorii primari, care se hrănesc cu plante cu organe ale plantelor sau cu produse de natură vegetală, cum ar fi frunze, ramuri, rădăcini, fructe, semințe, nectar, sensul dicționarului paraziților, în funcție de care ele se împart în patru categorii: ierbivore, frugivore, granivore, nect arivore.

pastile detoxifiere plamani papilloma lesion on skin

Ierbivorele mamifere copitate, insecte și larvele lor consumă organele vegetative ale plantelor. Frugivorele ex. Granivorele ex.

sensul dicționarului paraziților

Nectarivorele insectele sensul dicționarului paraziților și himenoptere, iar dintre păsări - Colibri se sensul dicționarului paraziților cu nectarul și polenul, favorizând polenizarea încrucișată a florilor și înmulțirea plantelor. A treia verigă o constituie consumatorii secundari, a patra- cei terțiari, iar a sensul dicționarului paraziților cuaternari, verigile fiind reprezentate de animale polifage se hrănesc cu hrană amestecată, denumite și omnivore și zoofage denumite și carnivore sau carnasiere.

În principiu se disting sensul dicționarului paraziților tipuri de lanturi trofice: [3] lanțul prădătorilor fitofag-carnivor — se caracterizează prin faptul că talia organismelor crește de la verigile inferioare spre cele superioare. Talia organismelor la un astfel de lanț scade de la gazdă spre parazit sau hiperparazit.

metode eficiente pentru tratarea helmintiazei