Dezvoltare de bandă largă


Obiectivul general al proiectului este de a elabora o politică publică în domeniul comunicațiilor de bandă largă care să asigure o abordare strategică generală a domeniului, bazată pe o analiză teritorială, pe diferite instrumente de intervenție și finanțare a dezvoltării rețelelor și identificarea de măsuri de sprijin în vederea încurajării adoptării serviciilor de bandă largă, condiție esențială pentru adoptarea e-guvernării.

dezvoltare de bandă largă hpv zonder seksueel contact

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătățirea capacității MCSI de a interveni pe piața de broadband, în condiții de disfuncționalitate, prin elaborarea unui document de analiză complet a opțiunilor de intervenție publică; creșterea cererii și utilizării rețelelor de foarte mare capacitate prin elaborarea Planului de acțiuni menite să sprijine instalarea acestora.

Rezultate așteptate: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusive evaluarea ex-ante a impactului proiectului; o propunere dezvoltare de bandă largă politică publică elaborată privind comunicațiile de bandă largă care conține evaluarea deficitului național de investiții ce trebuie acoperit pentru a atinge obiectivele privind conectivitatea la gigabiți, justificarea intervenției publice planificate pe baza unor modele de investiții sustenabile.

dezvoltare de bandă largă

Valoarea totală a proiectului este de 6. Biroul de presă al MCSI.

detoxifiere cu zer